Läs våra

Allmänna villkor

 1. Allmänt
  1. Dessa allmänna villkor (”Villkoren”) gäller när du som konsument (”Kunden”) gör en beställning via www.stormsbotanik.se och därtill hörande sidor, (”Webbplatsen”). Avtal ingås mellan dig och enskild firma Sofie Storm, organisations nr. 820611-5589 (”Storms Botanik”). Utförliga kontaktuppgifter och övrig information om Storms Botanik framgår på Webbplatsen. Villkoren är enbart tillämpliga för Kund som är konsument och som gör beställningar via Webbplatsen.För att kunna beställa på Webbplatsen måste Kunden ha fyllt 18 år. Storms Botanik accepterar, enligt svensk lag, inte kreditköp (kreditkort, faktura, delbetalning) till personer under 18 år. Storms Botanik förbehåller sig rätten att i enskilda fall neka eller ändra en Kunds beställning (exempelvis om Kunden uppgivit felaktiga personuppgifter och/eller har betalningsanmärkningar).Storms Botanik reserverar sig för slutförsäljning samt eventuella bild- och skrivfel på Webbplatsen, exempelvis fel i produktbeskrivning eller teknisk specifikation, felaktiga priser samt prisjusteringar (såsom förändrade priser från leverantörer, valutaförändringar) eller felaktig information angående om en vara finns i lager. Storms Botanik har rätt att korrigera sådana eventuella fel och att ändra eller uppdatera informationen när som helst. Om felaktigt pris har angetts för en vara som Kunden har beställt så förbehåller sig Storms Botanik rätten att ta bort produkten från Kundens order. All bildinformation på Webbplatsen ska uteslutande ses som illustrationer. Sådana illustrationer kan inte garanteras återge det antal varor Kunden erhåller eller varans exakta utseende, funktioner eller ursprung. Storms Botanik ansvarar inte för information på Webbplatsen som kommer från en tredje part.
  2. Webbplatsen, samt allt innehåll på denna, ägs av Storms Botanik eller dess licensgivare. Informationen är skyddad genom bland annat immaterialrättsliga och marknadsrättsliga lagar. Detta innebär att varumärken, firmanamn, produktnamn, bilder och grafik, design, layout samt information om varor, tjänster och annat innehåll inte får kopieras eller användas utan skriftligt godkännande från Storms Botanik.
 2. Avtal och Beställning
  1. För att kunna göra ett köp via Webbplatsen måste Kunden acceptera Villkoren. Genom att acceptera Villkoren förbinder sig Kunden att följa Villkoren i sin helhet, samt godkänner att denne tagit del av informationen om personuppgifter och samtyckt till användningen av personuppgifter och cookies enligt Storms Botaniks Integritetspolicy, se Integritetspolicy.
  2. Ett avtal om köp ingås först när Storms Botanik bekräftat Kundens beställning och Kunden mottagit orderbekräftelse från Storms Botanik per e-post. Storms Botanik uppmanar Kunden att spara denna orderbekräftelse för eventuella kontakter med Storms Botaniks kundservice. Kunden kan återkalla sin beställning fram till dess att den bekräftats av Storms Botanik. Om beställningen återkallas så kommer Storms Botanik att återbetala alla eventuella betalningar som Kunden eller dess betal- eller kreditkortsföretag har gjort avseende beställningen.
 3. Kunduppgifter mm.
  1. Storms Botanik rekommenderar att Kunden skapar ett användarkonto innan Kunden handlar på Webbplatsen. När Kunden registrerar sitt användarkonto och/eller ska genomföra en beställning kommer Kunden att bli ombedd att uppge vissa personuppgifter. Kunden bekräftar att de uppgifter som Kunden fyller i är korrekta och fullständiga samt ansvarar för felaktigt ifyllda uppgifter. Information om Storms Botaniks behandling av personuppgifter finns i Storms Botaniks Integritetspolicy, som är en del av dessa Villkor.
  2. Kunden åtar sig att se till att ingen annan än Kunden kan använda Kundens inloggningsuppgifter. Kunden får inte avslöja användarnamn och lösenord för någon obehörig och ska se till att handling med uppgift om användarnamn och lösenord förvaras på ett sådant sätt att obehörig inte kan få tillgång till informationen. Kunden ska omgående anmäla till Storms Botanik om det kan misstänkas att obehörig fått tillgång till Kundens lösenord. Kunden ansvarar för alla köp som gjorts med dennes inloggningsuppgifter om sådan anmälan inte gjorts.
  3. Om Storms Botanik misstänker att Kunden missbrukar sitt användarkonto eller sina inloggningsuppgifter eller annars bryter mot Villkoren har Storms Botanik rätt att stänga av Kunden.
 4. Priser, avgifter och betalning
  1. Vid beställning via Webbplatsen gäller de priser som anges på Webbplatsen. Priser anges i svenska kronor och är inklusive moms. Priserna inkluderar inte betalnings- och fraktavgifter, som anges separat.
  2. Kunden kan betala på sätt som anges på Webbplatsen. Läs mer om våra betalsätt och rabatter på Webbplatsens Betalningsvillkor. Storms Botanik har rätt att ta betalt av Kunden redan i samband med beställningen, om inte fakturabetalning eller annat liknande betalsätt valts av Kunden och godkänts av Storms Botanik. Vid fakturabetalning eller delbetalning kan Storms Botanik eller dess samarbetspartners komma att göra en kreditupplysning. Du kommer i sådant fall upplysas om detta. Storms Botanik förbehåller sig rätten att inte alltid erbjuda alla betalsätt, alternativt ändra betalsätt om det som Kunden valt av någon anledning inte fungerar vid tillfället för köpet. Observera att eventuella begränsningar för betalningsalternativ anges på Webbplatsen.
 5. Kampanjer och erbjudanden
  1. Botanik kan från tid till annan erbjuda kampanjer på Webbplatsen som kan ha förmånligare villkor än vad som framgår av dessa Villkor, t.ex. rörande betalning eller förlängd ångerrätt. Dessa förmånligare villkor gäller så länge kampanjen är aktiv och för de specifika varor som anges av Storms Botanik i samband med kampanjen. Storms Botanik förbehåller sig rätten att när som helst återkalla sådana kampanjer. Vid avslutande eller återkallande av en kampanj gäller dessa Villkor utan ändringar. Erbjudanden på specifika varor på Webbplatsen gäller så långt lagret räcker.
 6. Leverans och transport
  1. Varor som finns i lager levereras normalt inom det antal arbetsdagar som anges på Webbplatsen. Om inte annat särskilt avtalats (t.ex. i samband med bokning av varor som inte finns i lager) sker leveransen senast 30 arbetsdagar räknat från det att Storms Botanik skriftligen bekräftat beställningen genom orderbekräftelsen. Mer information om Storms Botaniks leverans av varor och villkor för leveransen finner du under Leveransvillkor.
  2. Den förväntade leveranstiden av varan framgår av orderbekräftelsen, i kassan och/eller på den aktuella produktsidan på Webbplatsen. Vid leveransförsening meddelar Storms Botanik dig detta och fortsätter bevaka beställningen. Om inte annat särskilt avtalats och en leverans tar mer än 30 arbetsdagar och detta inte beror på dig som Kund har du rätt att häva köpet.
  3. Om paket ska lösas ut ska Kunden göra detta inom den tid som anges i aviseringen. Paket ska normalt hämtas ut personligen med giltig legitimation och ordernummer. Kunden får alltid en avisering som visar var och när paket ska hämtas. Avisering kan ske via e-post, vanlig post samt om Kunden lämnat mobilnummer, även via telefonsamtal eller SMS. Om Kunden inte hämtar ut paketet har Storms Botanik rätt att debitera Kunden en avgift på 250 sek för nedlagt arbete och fraktavgifter. Observera att outlöst paket inte faller inom ramen för ångerrätt eller fria returer.
  4. Om Kunden väljer att betala med faktura via Klarna kan Storms Botanik inte erbjuda leverans till en annan adress än din folkbokförda adress.
 7. Ångerrätt
  1. Vid köp av varor på Webbplatsen gäller alltid 14 dagars ångerrätt i enlighet med gällande konsumentskyddslagstiftning. Detta innebär att Kunden har rätt att ångra sitt köp genom att meddela Storms Botanik detta inom 14 dagar från det att Kunden eller Kundens ombud tagit emot den beställda varan (ångerfristen). Notera att om produktens kvalitet har påverkats till följd av att du som kund har hanterat den mer än vad som är nödvändigt för att undersöka dess egenskaper eller funktioner, kommer avdrag på återbetalningen motsvarande varans värdeminskning att göras, t.ex. fel eller trasig kartong till porslin eller redskap, bruten förpackning på intimprodukter etc.
  2. Vid bokning av workshop (kurs) via Webbplatsen eller telefon, har Kunden 14 dagars ångerrätt enligt lag.
  3. Om Kunden ångrar sig inom 14 dagar från att kursen bokades, behöver Kunden inte betala något, oavsett hur nära inpå kursstart det är. Om kursen redan har startat, har Storms Botanik dock rätt att ta ut en kostnad för den del av kursen som redan har utförts, under förutsättning att Kund har fått information om ångerrätten och godkänt att kursen påbörjas under ångerfristen (första 14 dagarna).
  4. Om kursen är en fritids- eller hobbyaktivitet under en bestämd tid eller om kursens ändamål har ett samband med egen näringsverksamhet gäller inte ångerrätten.
  5. Ångerrätten gäller inte för följande typer av varor:
   1. varor med bruten försegling (exempelvis livsmedel, kosmetiska produkter, elektronik och liknande produkter);
   2. varor som snabbt kan försämras eller bli för gammal (exempelvis livsmedel med kort hållbarhet);
   3. varor som har tillverkats enligt kundens anvisningar eller som på annat sätt har fått en tydlig personlig prägel; ljud- eller bildupptagningar (exempelvis en CD-skiva) eller datorprogram med bruten försegling;
   4. digitalt innehåll som levereras på annat sätt än på ett fysiskt medium (exempelvis datorprogram, applikationer, spel, musik, videor eller texter där åtkomsten sker genom nedladdning från eller direktuppspelning).
   5. intimprodukter (exempelvis underkläder, badkläder, strumpor, strumpbyxor).
   6. Ångerrätten kan endast tillämpas på hela set, Storms Botanik godkänner inte returer av valda delar av ett köpt set (du kan returnera hela det oöppnade setet).
  6. Genom att Kunden accepterar Villkoren samtycker Kunden till att ångerrätten inte gäller för digitalt innehåll som levereras på annat sätt än på ett fysiskt medium.
  7. Genom att Kunden accepterar Villkoren samtycker Kunden till att ångerrätten inte gäller för kurser som är en fritids- eller hobbyaktivitet under en bestämd tid.
  8. I samband med en beställning av vara för vilken ångerrätt inte gäller får Kunden tydlig information om detta. Om en vara har förseglats får Kunden inte bryta förseglingen om denne vill kunna utöva sin ångerrätt. Rätten att ångra sig upphör alltså när Kunden bryter förseglingen. Med försegling avses även teknisk plombering (exempelvis serienummer).
  9. Om Kunden vill ångra köpet ska Kunden, innan ångerfristen löpt ut, skicka ett klart och tydligt meddelande till Storms Botanik på det sätt som anges under Ångerrätt, Retur & Byte. Kunden ska ange sitt namn, sin adress och annan relevant information, t.ex. ordernummer, fakturanummer och namn på varan i meddelandet. Om ovan alternativ på meddelande inte vill användas av Kunden kan Kunden använda den standardblankett för utövande av ångerrätt som Konsumentverket tagit fram, se blankett här. Paket som inte hämtas ut hos ombud faller inte inom ramen för ångerrätt och medger Storms Botanik rätten att debitera kunden 250 sek i avgift för nedlagt arbete och fraktavgifter.
  10. Vid utövande av ångerrätten betalar Storms Botanik returfrakten. Varan ska skickas i retur inom 14 dagar räknat från det datum meddelande om utövande av ångerrätt lämnades till Storms Botanik. Varan ska skickas väl emballerad, i fint skick och i originalkartong. Returer ska göras till Storms Botanik enligt de metoder och anvisningar som anges på Webbplatsen, du finner dessa under Ångerrätt, Retur & Byte.
  11. För produkter med särskilda villkor betalar Kunden returfrakten om inget annat anges på Produktsidan.
  12. När Kunden ångrar sitt köp betalar Storms Botanik tillbaka det belopp som Kunden betalat för varan, inklusive leveranskostnader. Undantag gäller för eventuella tillkommande leveranskostnader till följd av att Kunden valt något annat leveranssätt än den standardleverans som Storms Botanik erbjuder. Vid retur av del av order återbetalas leveranskostnaden inte. På det belopp som ska återbetalas har Storms Botanik rätt att dra av en summa motsvarande varans värdeminskning jämfört med varans ursprungliga värde, om och i den mån sådan värdeminskning beror på att Kunden har hanterat varan i större utsträckning än vad som är nödvändigt för att fastställa dess egenskaper eller funktion.
  13. Storms Botanik betalar snarast tillbaka beloppet. Storms Botanik får dock vänta med återbetalningen tills Storms Botanik tagit emot varan eller Kunden har visat att varan har sänts tillbaka, t.ex. genom ett inlämningskvitto. Återbetalningen kommer att ske till Kunden via det betalningsalternativ som Kunden valde, förutsatt att inte annat överenskommits eller att det finns hinder för sådan återbetalning.
 8. Avbokning av kurs
  1. Om Kunden inte har ångerrätt eller om den har löpt ut, har Kunden ändå rätt att avboka kursen. Men Storms Botanik har då rätt att kräva ersättning för kostnader som uppstår på grund av Kundens avbokning. Det kan handla om redan utfört arbete eller förlorad intäkt om Storms Botanik inte har kunnat boka in en ny deltagare. I vissa fall är Kunden tvungen att betala för hela kursen även om Kunden avbryter den. Håller Kunden inte med om storleken på avbokningskostnaden kan Kunden pröva den hos Allmänna reklamationsnämnden (ARN). Men innan dess måste en skriftlig klagas inkomma till företaget.
  2. Om Kunden måste avboka kursen på grund av omständigheter utanför dennes kontroll, exempelvis sjukdom, behöver Kunden bara betala för arbete Storms Botanik redan haft fram till Kundens bokning. Om Kunden väljer att avboka på grund av sjukdom har Storms Botanik rätt att kräva någon form av bevis på att sjukdom föreligger (till exempel ett sjukintyg från läkare).
 9. Ombokning av kurs
  1. Ombokning av kurs kan ske senast 14 dagar före bokad tid för kurs. För att boka en ny tid behöver Kunden kontakta Storms Botanik via antingen e-post eller telefon. Vid kontakt med Storms Botanik behöver Kunden uppge giltiga kontakt- samt personuppgifter såsom till exempel namn, adress, telefonnummer, bokningsnummer med flera.
 10. Garanti och reklamation
  1. Vissa av Storms Botaniks varor kan omfattas av garanti. Information om eventuell garantitid och särskilda garantivillkor för respektive vara finns på produktsidan. Garanti för varor täcker endast ursprungliga fabrikationsfel, och därmed inte fel som uppstår vid eller efter en egen förändring av varans funktion och utseende, såsom ombyggnation, uppgradering eller annan konfigurering av varan. Kundens orderbekräftelse gäller som garantibevis.
  2. Reklamationsrätten täcker varor som är felaktiga enligt gällande konsumentskyddslagstiftning. Kund som önskar göra gällande fel i beställd vara ska kontakta Storms Botanik så snart som möjligt efter att felet upptäckts via de kontaktuppgifter som anges på Webbplatsen. Reklamationer som görs inom två månader från det att Kunden upptäckt felet anses alltid ha lämnats i rätt tid. Kunden har 3 års reklamationsrätt på varor inköpta på Webbplatsen. Vid reklamations- eller garantiärende förbehåller sig Storms Botanik att det kan ta lite tid då leverantören av produkten är den som beslutar om godkännande av ärendet.
  3. Storms Botanik står för returfrakten för godkända reklamationer.
  4. När reklamerad vara returnerats och reklamationen godkänts kommer Storms Botanik att kompensera Kunden i enlighet med gällande konsumentskyddslagstiftning. Storms Botanik strävar efter att detta ska ske inom 30 dagar från det att Storms Botanik mottagit reklamationen, men det kan ta längre tid beroende på varans art. Storms Botanik förbehåller sig rätten att neka en reklamation om det visar sig att varan inte är felaktig enligt gällande konsumentskyddslagstiftning. Vid reklamationer följer Storms Botanik riktlinjer från Allmänna Reklamationsnämnden eller motsvarande nämnder i andra europeiska länder. Mer information finns på www.konsumentverket.se.
 11. Force Majeure
  1. I händelse av omständigheter som står utanför Storms Botaniks skäliga kontroll, exempelvis vid händelse av ändrad lagstiftning, myndighetsåtgärder, strejk, blockad, sabotage, krig, terrorism, brand, översvämning, naturkatastrof eller liknande händelser ska Storms Botaniks förpliktelse att fullgöra köpeavtalet skjutas upp så länge omständigheten råder. Om sådan försening överstiger 2 månader har såväl du som Storms Botanik rätt att häva avtalet med omedelbar verkan utan någon skyldighet att betala skadestånd.
  2. Ändringar av Villkoren
  3. Storms Botanik förbehåller sig rätten att göra ändringar i dessa Villkor när som helst i tiden. Alla ändringar av dessa Villkor kommer att publiceras på Webbplatsen. Ändringar gäller från det att Kunden har godkänt Villkoren (i samband med ett nytt köp eller vid besök på Webbplatsen), alternativt 30 dagar efter att Storms Botanik har informerat Kunden om ändringarna. Storms Botanik rekommenderar dock att Kunden håller sig uppdaterad på Webbplatsen regelbundet för att bli varse om eventuella ändringar av Villkoren.
 12. Tillämplig lag och tvist
  1. Tvister ska i första hand lösas i samförstånd efter diskussion med Storms Botanik:s kundservice.
  2. Om tvist ej kan lösas i samförstånd med Storms Botanik:s kundservice, kan du som kund vända dig till ARN (Allmänna reklamationsnämnden) som du hittar mer info om på www.arn.se. Du kan även lämna klagomål direkt online via EU-kommissionens plattform för medling i tvister, som du hittar via följande länk https://ec.europa.eu/consumers/odr. Lämnar du in ett klagomål via denna plattform, vidarebefordras ditt ärende automatiskt till rätt nationellt ansvarigt tvistlösningsorgan. Detta tvistlösningsorgan tar sedan kontakt med oss och försöker lösa tvisten utan att blanda in domstol.
   Vid eventuell tvist följer Storms Botanik beslut från ARN eller motsvarande tvistlösningsorgan.
   1. Tvist rörande tolkningen eller tillämpningen av dessa Villkor ska tolkas i enlighet med svensk lag och avgöras enligt punkt 12.2 ovan eller i sista hand av allmän domstol.
    Dessa Villkor har fastställts av Storms Botanik den 2023-01-02.