Vi tar integritet på allvar

Integritetspolicy

Storms Botanik värnar om din personliga integritet. Det innebär t.ex. att vi är öppna med vad vi gör med dina personuppgifter, att vi inte säljer dina personuppgifter till andra företag och att vi följer gällande regler kring dataskydd. I denna Integritetspolicy beskriver vi hur vi behandlar dina personuppgifter, vilka rättigheter du har, vad du gör om du har frågor m.m.

Sofie Storm (org. nr 820611-5589) (”Storms Botanik/oss/vi/vår/vårt”) är personuppgiftsansvarig för användningen av dina personuppgifter som beskrivs i denna Integritetspolicy. Om du har frågor om vår användning av dina uppgifter, kan du kontakta oss här:

Postadress: Klingeröd 285, 451 95 Uddevalla 
Telefon: 073 – 565 09 22

Vilka uppgifter använder vi om dig?

Vi behandlar olika typer av uppgifter om dig. Det kan vara uppgifter som du lämnar till oss, andra uppgifter skapas av oss och vissa uppgifter hämtar vi från andra källor. Vilka uppgifter vi behöver beror bl.a. på vilken relation du har med oss, t.ex. om du är kund eller besöker vår hemsida. Vissa uppgifter måste vi använda t.ex. för att vi ska kunna ingå eller fullgöra vårt avtal med dig. Utan sådana uppgifter kan vi därför inte t.ex. ingå köpeavtal eller leverera en produkt till dig. Vill du veta mer om vilka uppgifter vi använder, klicka på plus-tecknet.

Typ av uppgiftVem får vi dina uppgifter från?Måste vi ha dina uppgifter?
Kontakt- och identifieringsuppgifter
T.ex. namn, adress, e-postadress, telefonnummer, födelsedatum, personnummer, kundnummer, kön och kundtyp
Uppgifterna samlas i huvudsak in från dig. Vissa uppgifter, t.ex. kundnummer, skapas av oss.Vi behöver alla dina uppgifter utom födelsedatum, kön och kundtyp för att vi ska kunna ingå och fullgöra vårt avtal med dig.
Köp- och produktuppgifter
T.ex. uppgifter om dina köp, t.ex. produkt, köpesumma, när du gjorde köpet, när ordern skickades och ordernummer
Uppgifterna samlas i huvudsak in från dig. Vissa uppgifter, t.ex. ordernummer, skapas av oss.Vi behöver dessa uppgifter för att vi ska kunna ingå och fullgöra avtal med dig.
Beteendeuppgifter
T.ex. uppgifter om vilka produkter du har köpt, hur du interagerar med oss inklusive uppgifter som samlas in via cookies och andra liknande tekniker
Uppgifterna samlas i huvudsak in från dig, t.ex. när du gör ett köp eller besöker vår hemsida.Dessa uppgifter är frivilliga att lämna, förutom vissa uppgifter som är nödvändiga t.ex. för vår hemsidas funktionalitet.
Ärendeuppgifter
T.ex. uppgifter som du lämnar när du kommunicerar med oss via kundservice, telefon, epost, chatt eller social media
Uppgifterna samlas i huvudsak in från dig. Vissa uppgifter, t.ex. ärendenummer, skapas av oss.Uppgift om t.ex. namn, kundnummer, adress, epostadress och telefonnummer är nödvändiga för att vi ska kunna fullgöra avtal med dig
Betalnings- och faktureringsuppgifter
T.ex. fakturaadress, betalningsvillkor, fakturanummer och aktuell fordran eller skuld
Uppgifterna samlas i huvudsak in från dig. Vissa uppgifter, t.ex. fakturanummer, skapas av oss.Vid direktbetalning: kundnummer, ordernummer, namn, e-postadress, leveransadress är nödvändiga för att vi ska kunna ingå och fullgöra vårt avtal med dig.

Vid faktura/delbetalning: kundnummer, ordernummer, namn, e-postadress, leveransadress, personnummer och orderrader/produkter inkl. antal och belopp är nödvändiga för att vi ska kunna ingå och fullgöra vårt avtal med dig.
Enhetsuppgifter
IP-adress, enhetstyp, enhetsmodell, språkinställningar, webbinställningar, operativsystem och cookies och liknande tekniker
Uppgifterna samlas i huvudsak in från dig, men kan också samlas in från andra, t.ex. samarbetspartners inom marknadsföring.Vissa av uppgifterna är nödvändiga för att vi ska kunna fullgöra avtal med dig. Vissa av uppgifterna är frivilliga att lämna, t.ex. kan du välja att inte samtycka till vissa cookies.

Varför behandlar vi dina uppgifter?

Vi behandlar dina uppgifter för olika syften. Här nedanför hittar du information om dessa syften, rättslig grund och hur länge vi sparar dina uppgifter.

Hemsidebesökare

När du använder vår hemsida kan vi tillsammans med tredjepartsleverantörer använda cookies och liknande tekniker och då placera filer eller kod på din enhet eller webbläsare. Detta gör vi oavsett om du väljer att göra ett köp av någon av våra produkter eller inte. Med hjälp av cookies och liknande tekniker behandlar vi dina uppgifter bl.a. för att underlätta din surfupplevelse, för att kunna interagera med dig och för att kunna optimera vår marknadsföring till dig. Vill du veta mer om vår behandling av dina uppgifter när du besöker vår hemsida, klicka på plus-tecknet.

ÄndamålTyp av uppgiftRättslig grund & Lagringstid
Nödvändig funktionalitet
Tillhandahålla nödvändig funktionalitet som du som hemsidebesökare begär
Beteendeuppgifter, EnhetsuppgifterIntresseavvägning

Vi sparar uppgifterna så länge det är nödvändigt med hänsyn till ändamålen med behandlingen och legala krav
E-handel
Erbjuda och hantera försäljning av våra produkter på vår hemsida
Beteendeuppgifter, EnhetsuppgifterIntresseavvägning

Vi sparar uppgifterna så länge det är nödvändigt med hänsyn till ändamålen med behandlingen och legala krav
Analys och statistik
Analysera och rapportera kring ditt beteende och din användning av vår hemsida, bl.a. för att optimera vår hemsida och förbättra din surfupplevelse.
Beteendeuppgifter, EnhetsuppgifterIntresseavvägning

Vi sparar uppgifterna så länge det är nödvändigt med hänsyn till ändamålen med behandlingen och legala krav
Marknadsföring
För att kunna skicka relevanta marknadsföringsmeddelanden till dig, inklusive via våra samarbetspartners, som vi tror att du kommer att vara intresserad av och som bl.a. baseras på hur du interagerat med oss/surfat
Beteendeuppgifter, EnhetsuppgifterIntresseavvägning

Vi sparar uppgifterna så länge det är nödvändigt med hänsyn till ändamålen med behandlingen och legala krav
Undersökningar
Möjliggöra för dig att utvärdera t.ex. en produkt eller vår hemsida, för att samla in dina svar på undersökningar och utvärdera svaren
Beteendeuppgifter, EnhetsuppgifterIntresseavvägning

Vi sparar uppgifterna så länge det är nödvändigt med hänsyn till ändamålen med behandlingen och legala krav
Skydd
Skydda våra hemsidor från skadlig trafik t.ex. upptäcka bedrägerier och skydda dina uppgifter
EnhetsuppgifterIntresseavvägning

Vi sparar uppgifterna så länge det är nödvändigt med hänsyn till ändamålen med behandlingen och legala krav

Se även vår cookiepolicy för mer information om vilka cookies och liknande tekniker som vi kan komma att placera på din enhet eller webbläsare. Du hittar denna policy genom att klicka på den lilla vita knappen med texten ”Anpassa medgivande” längst ned på vänster sida av skärmen.

Eftersom du som är hemsidebesökare också kan vara nyhetsbrevsprenumerant och kund kan vi behandla dina uppgifter även på andra sätt som du kan läsa mer om här.

Nyhetsbrevsprenumeranter

Om du väljer att anmäla dig till vårt nyhetsbrev genom att lämna din e-postadress i ett formulär på vår hemsida så kommer vi att behandla dina uppgifter för att kunna skicka nyhetsbrev till dig. Vill du veta mer om vår behandling av dina uppgifter när du anmäler dig till vårt nyhetsbrev, klicka på plus-tecknet.

ÄndamålTyp av uppgiftRättslig grund & Lagringstid
Skicka nyhetsbrevKontakt- och identifieringsuppgifter, BeteendeuppgifterIntresseavvägning

Efter 6 månaders inaktivitet eller så länge du inte avsäger dig marknadsföring eller tills du avregistrerar nyhetsbrevet
Påminna om att du har lämnat en varukorg utan att göra ett köpKontakt- och identifieringsuppgifter, BeteendeuppgifterIntresseavvägning

Efter 6 månaders inaktivitet eller så länge du inte avsäger dig marknadsföring eller tills du avregistrerar nyhetsbrevet
Skicka en guide till dig om hur hemsidan fungerarKontakt- och identifieringsuppgifter, BeteendeuppgifterIntresseavvägning

Efter 6 månaders inaktivitet eller så länge du inte avsäger dig marknadsföring eller tills du avregistrerar nyhetsbrevet

Eftersom du som är nyhetsbrevsprenumerant också kan vara hemsidebesökare och kund kan vi behandla dina uppgifter även på andra sätt som du kan läsa mer om här.

Kund

Om du väljer att köpa någon av våra produkter och därmed bli kund hos oss kommer vi att behandla dina uppgifter för att t.ex. ingå köpeavtal med dig, leverera varan, hantera din betalning, tillhandahålla kundsupport och se till att du får så bra och relevanta produkterbjudanden som möjligt. För mer information om hur vi behandlar våra kunders uppgifter, klicka på plus-tecknet.

ÄndamålTyp av uppgiftRättslig grund & Lagringstid
Ingå och fullgöra avtal om köp, inkl. leverans av köpta produkterKontakt- och identifieringsuppgifter

Köp- och produktuppgifter

Betalnings- och faktureringsuppgifter
Fullgörande av avtal

Tre år från att du har gjort ett köp hos oss.
Betalningsadministration

T.ex. ta betalt för de produkter vi har avtalat om, hantera fakturor och betalningar, hantera eventuella prisavdrag till följd av klagomål och reklamationer, skicka påminnelser och vidta inkasso- och/eller rättsliga åtgärder om det krävs för att vi ska få betalt
Kontakt- och identifieringsuppgifter

Köp- och produktuppgifter

Betalnings- och faktureringsuppgifter

Ärendeuppgifter
Fullgörande av avtal

Tre år från att du har gjort ett köp hos oss.
BokföringsändamålBetalnings- och faktureringsuppgifterRättslig förpliktelse

Sju år efter utgången av det kalenderår då räkenskapsåret avslutades
Kundsupport

T.ex. hantera frågor, reklamationer och återköp
Kontakt- och identifieringsuppgifter,

Köp- och produktuppgifter,

Ärendeuppgifter
Fullgörande av avtal

Tre år från att du har gjort ett köp hos oss.
Anonymisering av dina uppgifter

Så att uppgifterna inte längre kan härledas till dig som individ. Används som underlag för analys, t.ex. för att förstå beteenden hos våra kunder och skapa ”modeller”
Kontakt- och identifieringsuppgifter,

Köp- och produktuppgifter,

Ärendeuppgifter
Intresseavvägning.

Innevarande år (för ditt köp) och ytterligare tre kalenderår
Uppdelning av vår kundbas i olika målgrupper

Analys av uppgifter som vi samlat in från externa källor tillsammans med uppgifter som vi själva samlat in för att öka vår förståelse kring våra olika kundgrupper och hur de som grupp agerar
Kontakt- och identifieringsuppgifter

Köp- och produktuppgifter

Beteendeuppgifter

Betalnings- och faktureringsuppgifter
Intresseavvägning.

15 månader från att du har gjort ett köp hos oss.
Analys av preferenser och beteenden, kategorisering och matchning av erbjudanden

Baseras t.ex. på köp av produkt preferenser och besöksfrekvens på hemsidan (för mer information klicka här)
Kontakt- och identifieringsuppgifter,

Köp- och produktuppgifter,

Beteendeuppgifter,

Enhetsuppgifter
Intresseavvägning

15 månader från att du har gjort ett köp hos oss.
Analys för att förstå köpbeteenden i relation till olika kampanjer, produkter och säljkanaler

Om du köper fler än en av våra produkter eller tjänster tittar vi t.ex. på i vilken kanal du har gjort ett köp, hur mycket, etc.
Kontakt- och identifieringsuppgifter,

Köp- och produktuppgifter,

Beteendeuppgifter,

Betalnings- och faktureringsuppgifter
Intresseavvägning

15 månader från att du har gjort ett köp hos oss.
Rikta marknadsföring av våra produkter och tjänster via våra webbplatser, SMS eller mejlKontakt- och identifieringsuppgifter,

Enhetsuppgifter
Intresseavvägning

15 månader från att du har gjort ett köp hos oss.
Rikta marknadsföring via externa kanaler såsom Facebook, Google och andra annonsnätverk.EnhetsuppgifterIntresseavvägning

15 månader från att du har gjort ett köp hos oss.
Undersökningar

Möjliggöra för dig att utvärdera och eller recensera t.ex. en produkt eller vår hemsida samt för att kunna ranka recensioner.
Beteendeuppgifter,

Enhetsuppgifter,

Kontakt- och identifieringsuppgifter,

Köp- och produktuppgifter
Intresseavvägning

15 månader från att du har gjort ett köp hos oss.

Utveckling och förbättring av våra tjänster

Vi analyserar uppgifter om dig för att kunna förbättra vår verksamhet, vår hemsida, våra produkter och vårt erbjudande samt för att utveckla nya tjänster, produkterbjudanden och vårt arbetssätt. Våra analyser görs i första hand med anonymiserade uppgifter. I de fall det inte är möjligt gör vi analyser med ej anonymiserade uppgifter. Klicka på plus-tecknet om du vill veta mer.

ÄndamålTyp av uppgiftRättslig grund & Lagringstid
Anonymisering av dina uppgifter

Så att uppgifterna inte längre kan härledas till dig som individ. Används som underlag för förbättring, optimering och utveckling.
Kontakt- och identifieringsuppgifter,

Köp- och produktuppgifter,

Beteendeuppgifter,

Betalnings- och faktureringsuppgifter.
Intresseavvägning

2 år
Förbättra erbjudanden och arbetssätt

Analys för att förstå användandet av våra produkter och hur de fungerar för att förbättra vårt erbjudande och arbetssätt, t.ex. interaktioner med kundtjänst, betalningar och användande av produkter.
Kontakt- och identifieringsuppgifter,

Köp- och produktuppgifter,

Beteendeuppgifter,

Betalnings- och faktureringsuppgifter.
Intresseavvägning

2 år
Utvärdering och statistik

Utvärdera och ta fram statistik över utfall av annonser, utskick och kampanjer, nyttjade erbjudanden, försäljning och kundserviceärenden.
Kontakt- och identifieringsuppgifter,

Köp- och produktuppgifter,

Beteendeuppgifter,

Betalnings- och faktureringsuppgifter.
Intresseavvägning

2 år

Information om intresseavvägning

Som framgår ovan stödjer vi ibland vår hantering av dina uppgifter på vårt (eller annan parts) s.k. berättigade intresse. Det betyder att vi bedömt att vi får använda dina uppgifter för ett visst ändamål pga. att vårt intresse av att använda dina uppgifter väger tyngre än din rätt att inte omfattas av användningen. Detta kallas en ”intresseavvägning”. Vårt intresse av att använda dina uppgifter måste vara välgrundat och motiverat. Kontakta oss eller vårt dataskyddsombud om du vill veta mer om hur vi har gjort intresseavvägningen för ett visst ändamål.

Vilka rättigheter har du?

Du som är registrerad hos oss har vissa rättigheter. Om du vill utöva någon av dina rättigheter, ber vi dig att kontakta oss här. För att du ska kunna utöva dina rättigheter behöver vi kunna identifiera dig på ett säkert sätt. Det handlar om att obehöriga inte ska ges möjlighet att ta del av eller ändra dina uppgifter. Vi återkommer till dig så snabbt vi kan, och senast inom en månad, från att vi tagit emot din begäran. Om vi inte kan besvara din förfrågan eller behöver mer tid på oss, kommer vi att förklara varför. Här nedanför kan du läsa mer om vilka rättigheter du har, klicka på rubriken om du vill veta mer om en specifik rättighet.

Rätt till tillgång (registerutdrag)

Du har rätt att veta om vi använder dina personuppgifter. Om vi gör det har du också rätt att kostnadsfritt få information om vilka uppgifter vi använder, hur vi använder dem m.m. Du har också rätt att få en kopia av alla personuppgifter vi har om dig. Om du bara är intresserad av vissa uppgifter kan du ange det i din begäran, t.ex. genom att specificera om du är intresserad av en viss typ av uppgifter (t.ex. vilka Kontakt- och identifikationsuppgifter vi har om dig) eller om du vill ha del av uppgifter från en viss tidsperiod.

Rätt till rättelse

Om några av de uppgifter vi behandlar om dig är felaktiga eller ofullständiga har du rätt att få de uppgifterna rättade eller kompletterade.

Rätt till radering

Under vissa förutsättningar har du rätt att få dina personuppgifter raderade, t.ex. om vi inte längre behöver uppgifterna för det syfte vi samlade in dem för eller om du invänder mot behandlingen.

Rätt till dataportabilitet

Om vi behandlar dina personuppgifter efter ditt samtycke eller för att uppfylla ett avtal med dig har du rätt till så kallad dataportabilitet. Det betyder att du får ut personuppgifter som rör dig själv och som du själv har lämnat till oss. Uppgifterna lämnas ut elektroniskt i ett visst format. Du har också rätt att få uppgifterna utlämnade elektroniskt direkt till en annan personuppgiftsansvarig om det är tekniskt möjligt.

Rätt att invända

Du har alltid rätt att invända mot användning av dina uppgifter för direkt marknadsföring. Du har också rätt att invända mot användning av dina uppgifter som sker pga. vårt eller annan parts berättigade intresse. Om du invänder och vi inte kan visa avgörande berättigade skäl som väger tyngre än dina intressen kommer vi sluta med den användning som du invänder mot.

Rätt att återkalla samtycke

Du har rätt att när som helst ta tillbaka ett samtycke som du har lämnat för en viss användning av dina uppgifter. Om du återkallar ett samtycke så påverkar inte det vår användning av dina uppgifter innan samtycket återkallades.

Rätt till begränsning

Du kan under vissa förutsättningar begära att vi begränsar behandlingen av dina uppgifter. Med begränsning menas att uppgifterna markeras så att de i framtiden bara får användas för vissa avgränsade syften. Om du t.ex. har begärt rättelse eller invänt mot en behandling så kan du begära att behandlingen begränsas under tiden vi utreder din begäran om rättelse eller invändning. När begränsningen upphör kommer vi att informera dig om detta.

Rätt att klaga

Om du har frågor om vår användning av personuppgifter, vill utöva någon av dina rättigheter eller har klagomål på användningen så är du välkommen att kontakta oss.

Integritetsskyddsmyndigheten är svensk tillsynsmyndighet för vår användning av dina personuppgifter. Om du är missnöjd med vår användning av dina personuppgifter kan du också vända dig dit. Kontaktuppgifter hittar du här.

Annan viktig information

Dina uppgifter delas med andra

Vi delar dina uppgifter med våra samarbetspartners, andra företag inom vår koncern eller andra parter som utför tjänster på vårt uppdrag. Vi kan även vara skyldiga att dela dina uppgifter med andra om det krävs enligt lag eller myndighetsbeslut. Här nedanför sammanfattar vi vilka vi delar dina uppgifter med.

  • Samarbetspartners inom marknadsföring
  • Samarbetspartners inom betalning/betalningslösningar
  • Speditörer / transportörer
  • IT-tjänsteleverantörer
  • Kundservicesystem

Överföring av uppgifter utanför EU och EES

Vi överför ibland dina uppgifter till samarbetspartners eller underleverantörer som befinner sig utanför EU och EES. Vi vidtar då lämpliga skyddsåtgärder för att säkerställa att dina uppgifter får ett tillräckligt skydd. Detta kan göras på olika sätt, se nedan:

  • Om uppgifterna skickas till ett land som Europeiska kommissionen anser har tillräckligt högt skydd för den personliga integriteten behövs inget extra skydd. En lista över sådana länder kan du hitta här.
  • Om uppgifterna förs över till något annat land utanför EU och EES kan överföringen innebära ökad riskexponering för dina personuppgifter bland annat vad avser möjligheterna för myndigheter i tredje land att få tillgång till personuppgifterna och dina möjligheter att utöva dina rättigheter som registrerad.
  • Vi strävar efter att all personuppgiftsöverföring till tredje land sker i enlighet med legala överföringsmekanismer. När vi använder sociala medier, Google Analytics eller andra verktyg från en annan leverantör är ofta USA det tredjeland utanför EU och EES dit personuppgifterna överförs. Överföringen baseras i dessa fall på standardavtalsklausuler i avtalet med leverantören och överföringen är också förenad med kompletterande tekniska skyddsåtgärder när detta behövs.

Vill du veta mer om vår behandling av dina personuppgifter, kontakta oss här.

Senast uppdaterad: 2023-01-02